ماتریس سوات

ماتریس سوات (SWOT)

در این مقاله قرار است در مورد اینکه ماتریس SWOT  چیست و چرا دارای اهمیت است صحبت کنیم

ماتریس SWOT  چیست؟

این مارتیس که مخفف اول کلمات  Strength( قدرت)، Weakness(ضعف)، Opportunity(فرصت) ، (تهدید)Threat  می باشد.

ماتریس SWOT  یک تکنیک برای برنامه های استراتژیک و بررسی و آنالیز آن‌ها می‌باشد. و به کسب و کارها کمک می‌کند تا نقاط قدرت ، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدهای موجود  را شناسایی کنند، تا بتوانند در برنامه‌های مدیریتی و رقابت‌های تجاری چابک تر عمل کنند.

این ماتریس به مدیران و صاحبان سرمایه کمک می کنند تا هدف ها یک سرمایه‌گزاری تجاری یا پروژه را تشخیص دهند.

با شناختن فاکتور های عوامل تاثیر گزار داخلی و خارجی و فاکتور های مطلوب و نامطلوب هدف پروژه را بهتر درک خواهیم کرد.

چرا ماتریس SWOT بسیار مهم است ؟

  1. کمک به یافتن راه حل های جدید برای حل مسئله و مشکل
  2. شناختن سدها و موانع ای که باعث ایجاد مشکل در مسئله ی هدف می گردد.
  3. کمک می کند تا بهترین راه حل را انتخاب کنیم
  4. امکانات و محدودیت های هدف را آشکار می کند
  5. به مهندسی مجدد بهتر برنامه ها سیستم های ناوبری(مدیریتی و رهبری ) و سازمان ها و و گروه ها کمک میکند.
  6. ابزاری است برای طوفان فکری

برای یادگیری عمیق‌تر می‌توانید کتاب بررسی موردی استراتژی منابع انسانی را مطالعه کنید

نکته!

قدم بعدی بعد از ماتریس SWOT ، تدوین برنامه ی استراتژیک است.

در حال بارگذاری ...