مدیریت ارتباط با مشتری چیست

مدیریت ارتباط با مشتری ( Customer Relationship Management : CRM) عبارتی است که نحوه تعامل  کسب و کار شما  را با مشتریان توصیف می کند. بیشتر افراد از CRM به عنوان سیستمی برای گرفتن اطلاعات در مورد  مشتریان استفاده می کنند. با این حال ، این تنها بخشی از CRM است.   در واقع CRM شامل استفاده از تکنولوژی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای ارائه پشتیبانی و خدمات بهتر به مشتریان می باشد. به عبارت دیگر ، CRM همچنین در مورد کسب و کاری  است که شما با آن اطلاعات انجام می دهید تا نیازهای مشتریان موجود خود را بهتر برآورده کرده و مشتریان جدید را شناسایی و جذب کنید، در نتیجه سود بیشتری  را کسب کنید.

اکنون این سؤال مطرح می شود: رسانه های اجتماعی یا شبکه های اجتماعی چیست و چگونه آنها  کسب وکا ها در مدیریت ارتباط با مشتری کمک می کنند؟ رسانه های اجتماعی همه رسانه ها (پلتفرم) هستند که از یک ارتباط متقابل پشتیبانی می کنند و تبادل تعاملی اطلاعاتی از طریق پلتفرم های دیجیتالی می باشد .

پل گرینبرگ یک CRM اجتماعی ر این گونه ا تعریف می کند “Social CRM یک فلسفه و یک استراتژی تجاری است که توسط یک بستر فناوری ، قوانین تجاری ، فرآیندها و ویژگی های اجتماعی پشتیبانی می شود ، به منظور ایجاد مشتری در یک گفتگوی مشترک به منظور ارائه ارزش سود متقابل در یک پشتیبانی محیط تجاری قابل اعتماد و شفاف. این پاسخ شرکت به مالکیت مشتری در مکالمه است . در مقایسه ، CRM سنتی “یک فلسفه و یک استراتژی تجاری است که توسط یک سیستم و یک فناوری پشتیبانی شده برای بهبود تعامل انسان در یک محیط تجاری پشتیبانی می شود” . CRM سنتی مبتنی بر یک رویکرد عملیاتی داخلی است. CRM این است که رابطه مشتری را به طور مؤثر مدیریت کنید. بنابراین یک CRM اجتماعی ترکیبی از رسانه های اجتماعی و CRM است ، بنابراین بیشتر از گسترش CRM سنتی است. بنابراین ، هدف از CRM اجتماعی استفاده از فناوریهای اجتماعی و مشارکتی از طریق تماس با مشتری برای حل مشکلات تجاری  به روشی آسان تراست . می توان گفت مدیریت ارتباط مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی  در واقع همان روش های و راهکار CRM سنتی است اما در بستر  فناوری اطلاعات می باشد.

در حال بارگذاری ...