فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹9

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی

اصول پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی

بخش ها: مبانی - نقش استاد راهنما - بر عهده گرفتن تحقیق - مروری بر ادبیات تحقیق - جمع آوری داده ها - تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی و سایر فصل ها -

۱۶۰,۰۰۰ ریال