فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

سیدسعید میرواحدی

کلینیک محصول: آزمون بازاریابی محصولات جدید

کلینیک محصول، آزمونی برای شناخت نقاط ضعف و قوت محصولات و خدمات یک شرکت است. کلینیک محصول، می‏تواند از اتلاف سرمایه‏های سازمان جلوگیری نماید. کلینیک محصول، افزایش رضایت مشتریان را در پی خواهد داشت. کلینیک محصول، نوعی از پژوهش بازار است. کلینیک محصول، اطلاعات ارزشمندی را در مورد بازار، مشتریان و رقبای هر شرکتی فراهم خواهد آورد. کلینیک محصول، ترکیبی از روشهای پژوهش کمی و کیفی است. کلینیک محصول، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات با مشارکت مشتریان است. کلینیک محصول، در مراحل مختلف تکوین محصول، یاریگر بازاریابان و طراحان محصول است.

۲۹,۰۰۰ ریال