فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

محمد رضا دادخواه

اصول و مبانی مدیریت پارسی: با نگرشی بنیادین در اندیشه های مدیریتی و رهبری "کوروش بزرگ"

زندگی نامه - مفهوم و تعریف مدیریت پارسی - اصول مدیریت کوروش و سایر فصل ها

۵۰,۰۰۰ ریال