0 out of 5

نظریه سنجش در علوم اجتماعی ارزیابی پایایی و اعتبار

16,000 تومان
مرجع:9786220602439 نظریه سنجش در علوم اجتماعی ارزیابی پایایی و اعتبار نویسندگان:ادوارد کارمینز و ریچارد زلر مترجم:هوشنگ نایبی انتشارات:نی
0 out of 5

حقوق تجارت(بازرگانی)به زبان ساده

20,000 تومان
مرجع:9786005526882 حقوق تجارت(بازرگانی)به زبان ساده نویسنده:محمد مجتبی رودیجانی انتشارات:کتاب آوا
0 out of 5

مداخله در خودکشی

21,000 تومان
مرجع:9786007084953 مداخله در خودکشی نویسندگان:سجاد پناهی فر و شادی عرب نژاد انتشارات:بعثت
0 out of 5

مکانیزم های کنترل در بازار سرمایه

11,000 تومان
مرجع:9786002751188 مکانیزم های کنترل در بازار سرمایه نویسنده:دکتر سعید شیرزادی انتشارات:مدیریت صنعتی
0 out of 5

سرمایه گذار احساساتی

20,000 تومان
مرجع:9786007872864 سرمایه گذار احساساتی نویسنده:جی مورلند مترجم:شکیبا پورمند انتشارات:بورس
در حال بارگذاری ...