0 out of 5

موسیقی در فلسفه و عرفان یک مقدمه ی کوتاه

11,500 تومان
مرجع:9789642133079 موسیقی در فلسفه و عرفان یک مقدمه ی کوتاه نویسنده:دکتر محمد رضا آزاده فر انتشارات:مرکز
0 out of 5

چشم اندازهای آرمان شهر

8,000 تومان
مرجع:9789644163777 چشم اندازهای آرمان شهر نویسندگان:ادوارد راث استاین،هربرت میوشامپ،مارتین ای مارتی مترجم:امیر یداله پور انتشارات:آگه
0 out of 5

الگوی فرهنگ سازمانی

21,000 تومان
دوازده ستون فرهنگ برای سازمان های آموزشی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش(EOCQ)
در حال بارگذاری ...