0 out of 5

اقتصاد محیط زیست

35,000 تومان
مرجع:9786007446645 اقتصاد محیط زیست نویسنده:استیون اسمیت مترجم:کاظم بیابانی خامنه انتشارات:آماره
0 out of 5

فرهنگ واژگان برند

30,000 تومان
مرجع:9786005253344 فرهنگ واژگان برند نویسنده:گروه اینتر برند مترجمان:دکتر احمد روستا ، کبری سبز علی یمقانی انتشارات:سیته
0 out of 5

بعد از پایان

42,500 تومان
مرجع:9789642132270 بعد از پایان نویسنده:فریبا وفی انتشارات:مرکز
0 out of 5

غمنامه رستم و سهراب

34,000 تومان
مرجع:9789645958006 غمنامه رستم و سهراب نویسنده:جعفر شعار و حسن انوری انتشارات:قطره
0 out of 5

مواجهه با نظام سرمایه داری

18,000 تومان
خطرات نفع شخصی در نضام سرمایه داری (فصل 8،صفحه 149) سرمایه داری یک نظام اقتصادی است که ریشه در فرد گرایی و پاداش فردی دارد .مردم باید برای تحقق رویاهابیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...