0 out of 5

مدیریت ارتباط با مشتری

30,000 تومان
مرجع:9786007872147 مدیریت ارتباط با مشتری نویسندگان:حمید ناصر بخت و محمود رضایی و امیر اکبری انتشارات:بورس
0 out of 5

بورس راهی برای توسعه راهنما سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

60,000 تومان
مرجع:9786226017633 بورس راهی برای توسعه راهنما سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نویسنده:آرش کتابفروش بدری انتشارات:چالش
0 out of 5

اصول برنامه ریزی درسی

32,000 تومان
این کتاب در انتشارات فوژان عرضه شده است.
0 out of 5

اصول و فنون نقادی

18,000 تومان
تفکر چیست؟ هر  ناگریز از آگاهی بر قواعد درست اندیشی و رعایت آن است لذا پیش از هر چیز مجبور است بداند (تفکر یعنی چه؟) در نگاه ساده تفکر یعنیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...