0 out of 5

موردکاوی در سیاست‌گذاری فرهنگی

32,000 تومان
تغییر و جابه جایی ارزش های مسلط (نظام صدقی) جامعه: زمانی که ارزش های اجتماعی به طور گسترده و وسیع پذیرفته و نهادینه گردند، همانند یک چسب عمل می کندوبیشتر بخوانید
0 out of 5

مدیریت تحول با رویکرد همبالی

35,000 تومان
سبک همبالی شیوه ای از رهبری تحول معنوی سازمانی است که رهبران،هم آغازگران تحولند و هم فراخوانندگان دیگران به دگرگون شدن. در این سبم،خود رهبران نیز با دیگران “توسعه معنایی”بیشتر بخوانید
0 out of 5

کلاس درسی با پیتر دراکر

35,000 تومان
آموزه های بزرگترین اندیشمند مدیریت معاصر برای دانشجویان مدیریت، مدیران اجرایی،MBA
در حال بارگذاری ...