0 out of 5

ذهن زیبا در بورس

80,000 تومان
این کتاب در انتشارات فوژان عرضه شده است.
0 out of 5

مهندسی سیستم‌هاو روش‌ها

25,000 تومان
تعریف سیستم سیستم عبارت از مجموعه ای است که از چند جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته باشد و تعدادی روش ها وابسته به یکدیگر که با به کار بردنبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...