0 out of 5

بهای حقیقت

65,000 تومان
مرجع:9786004603317 بهای حقیقت نویسنده:دیوید بی رسنیک مترجم:طالب جابری انتشارات:جهاد دانشگاهی
0 out of 5

هوش مصنوعی در بازار های مالی

22,000 تومان
نزدیکترین همسایه نزدیکترین همسایگی الگوریتم یک روش غیر پارامتری است که برای رگرسیون وطبقه بندی استفاده شده است . نزدیک ترین همسایگی نیز می تواند به عنوان یک جستوجو یبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...