0 out of 5

آموزش ویراستاری و درست نویسی

75,000 تومان
مرجع:9789642247431 آموزش ویراستاری و درست نویسی نویسنده:دکتر حسن ذوالفقاری انتشارات:علم
0 out of 5

روند سلطه گری

21,000 تومان
مرجع:9789645541451 روند سلطه گری نویسنده:استیفن آمبروز مترجم:احمد تابنده انتشارات:چابخش
0 out of 5

روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357

75,000 تومان
مرجع:9789645516251 روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 نویسنده:علیرضا ازغندی انتشارات:قومس
0 out of 5

ایرانیان دوران باستان تا دوره ی معاصر

78,000 تومان
مرجع:9789642131389 ایرانیان دوران باستان تا دوره ی معاصر نویسنده:همایون کاتوزیان مترجم:حسین شهیدی انتشارات:مرکز
0 out of 5

روان شناسی کودکان استثنایی براساس DSM_5

74,000 تومان
مرجع:9786007432402 روان شناسی کودکان استثنایی براساس DSM_5 نویسنده:مهدی گنجی ویراستار:حمزه گنجی انتشارات:ساوالان
0 out of 5

مدیریت آینده

13,800 تومان
مرجع:9789643173869 مدیریت آینده نویسنده:پیتر اف دراکر مترجم:دکتر عبدالرضا رضائی نژاد انتارات:رسا
در حال بارگذاری ...