نمایش همه 8 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی کار حمزه گنجی انتشارات ساوالان

70,000 تومان 63,000 تومان
فصل1/مقدمه بر روانشنای کار فصل2/رفتار.شخصیت . و ادراک فصل3/انگیزش فصل4/تیمها و گروها در محیط کار فصل5/تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی فصل6/ارتباط در محیط کار فصل7/خلاقیت در محیط کار و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی اجتماعی ملکه مشهدی فراهانی انتشارات وانیا

65,000 تومان 58,500 تومان
فصل1/روانشناسی اجتماعی چیست فصل2/ادراک افراد فصل3/ادراک گروه ها فصل4/هویت اجتماعی فصل5/گروه ها هنجارها و همرنگی فصل6/هنجارها و رفتارها فصل7/دوشت داشتن و عشق ورزیدن فصل8/تعامل در گروه ها فصل9/پرخاشگری و تعارض فصل10/کمک رسانی و هماری فصل11/نگرش و رفتار
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه روان شناسی جلد اول علی ایمانی انتشارات وانیا

100,000 تومان 90,000 تومان
فصل1/روان شاسی چیست فصل2/روش های علمی در روان شناسی فصل3/یادگیری فصل4/حافظه فصل5/رفتارهای انگیزشی فصل6/هیجان ها فشار روانی و سلامتی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

خلاصه زمینه ی روانشناسی هیلگارد غلامعلی افروز انتشارت وانیا

130,000 تومان 117,000 تومان
فصل1/روانشناسی چیست فصل2/مبانی عصبی فصل3/رشد روانی فصل4/فرآیند حسی فصل5/ادراک .... فصل18/نفوذ اجتماعی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی در گستره ی زندگی پرویز شریفی درآمدی انتشارات دانژه

250,000 تومان 225,000 تومان
فصل1/مقدمه فصل2/آغاز زیست شناسی فصل3/رشد جسمی و شناختی در نوزادی فصل4/رشد اجتماعی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی رقیه اسدی گندمانی انتشارات دانژه

150,000 تومان 135,000 تومان
بخش1/مقدمه.تاریخچه و منابع اجتماعی در آموزش ویژه بخش2/شرایط استثنایی با فراوانی بالا بخش3/شرایط استثنایی با فراوانی پایین
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه روان شناسی سانتراک جلد دوم مهرداد فیروز بخت انتشارات خدمات فرهنگی رسا

88,000 تومان 79,200 تومان
فصل10/هوش فصل11/انگیزش و هیجان فصل12/شخصیت فصل13/روان شناسی نابهنجاری فصل14/درمان ها فصل15/فشار روانی فصل16/روان شناسی اجتماعی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی تربیتی شاهده سعیدی انتشارات خدمات فرهنگی رسا

120,000 تومان 108,000 تومان
1/روان شناسی تربیتی 2/رشد شناخت و زبان 3/زمینه های اجتماعی و رشد اجتماعی 4/تفاوت های فردی 5/گوناگونی اجتماعی 6/دانش اموزان استثنایی 7/دیدگاه شناختی رفتاری و اجتماعی 8/دیدگاه پردازش اطلاعات
در حال بارگذاری ...