نمایش همه 2 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت مقصود فراستخواه انتشارات آگاه

20,000 تومان 18,000 تومان
فصل1/نظام تضمین کیفیت آموزش عالی فصل2/تفاوتهای زمینه ای در جوامع فصل3/وضعیت ارزیابی آموزش عالی در هر یک از کشورها فصل4/وجوه مشترک و متفاوت نظام های تضمین کیفیت در آموزش عالی و....
0 out of 5

درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی علی ساعی انتشارات آگاه

8,000 تومان
فصل1/درامدی بر پژوهش علمی فصل2/جدول های توزیع فراوانی یک متغیری فصل3/جدول های توزیع فراوانی دو متغیری فصل4/ضریب همبستگی فصل5/ضرایب همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی و...
در حال بارگذاری ...