نمایش 1–12 از 37 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی تجربی کاربردی حمزه گنجی انتشارات بعثت

73,000 تومان 65,700 تومان
1/اثر آگاهی از نتایج عملکرد 2/اندازه گیری زمانهای واکنش 3/تلاش و خستگی 4/اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی بالینی پریرخ دادستان انتشارات بعثت

50,000 تومان 45,000 تومان
بخش1/مساله ارزشیابی توانایی های عقلی بخش2/تحلیل ابزاری بخش3/روش ها و فرایندهای تفسیر
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی تربیتی محمد پارسا انتشارات بعثت

53,000 تومان 47,700 تومان
بخش 1/زمینه های روان شناسی تربیتی بخش2/ویژگیهای شاگردان بخش3/فرایند یادگیری بخش4/عوامل موثر در تربیت و پیشرفت های درسی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها محمد پارسا انتشارات بعثت

53,000 تومان 47,700 تومان
بخش1/شناخت بخش2/نظریه های تداعی گرایی بخش3/نظریه های شناختی بخش4/نظریه های شناخت اجتماعی بخش5/نظریه های آموزشی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آسیب شناسی روانی 1 بر اساس طبقه بندی DSM-5 حسین آزاد انتشارات بعثت

110,000 تومان 99,000 تومان
فصل1/زمینه ی تاریخی آسیب شناسی روانی فصل2/دیدگاه های مختلف درباره ی رفتار نابه هنجار فصل3/انگیزه ها فصل4/عوامل موثر بر فشار روانی و واکنش های مربوط به آن و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

متون روانشناسی محمد پارسا انتشارات بعثت

75,000 تومان 67,500 تومان
متون روانشناسی محمد پارسا انتشارات بعثت
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

پزشکی قانونی محمدعلی کوزه گر انتشارات بعثت

65,000 تومان 58,500 تومان
فصل1/کلیات پزشکی قانونی فصل2/تخلفات و جرایم شغلی پزشکان و روند رسیدگی به آن فصل3/ازدواج و مسایل آن فصل4/مسایل جنسی و پزشکی قانونی فصل5/تروما و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

هنردرمانگری حسین آزاد انتشارات بعثت

33,000 تومان 29,700 تومان
فصل1/تعاریف فصل2/فرایند هنر درمانگری فصل3/هنر و تحلیل روانی فصل4/تصور و تخیل در هنر درمانگری و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مداخله در خودکشی سجاد پناهی فر انتشارات بعثت

21,000 تومان 18,900 تومان
فصل1/خودکشی فصل2/عوامل مهم و خطرناک پیش بینی کننده اقدام به رفتار خودکشی فصل3/پیشگیری در خودکشی فصل4/مداخلات روان شناختی فصل5/ابزار سنجی در خودکشی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج باقر ثنائی انتشارات بعثت

65,000 تومان 58,500 تومان
ابزار سنج خانواده پرسشنامه اتریچ مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان حسین خنیفر انتشارات بعثت

45,000 تومان 40,500 تومان
بخش1/کلیات موضوع اعتماد بخش2/مبانی نظری اعتماد بخش3/تصویر اعتماد در روابط سازمانی بخش4/جایگاه اعتماد به مثابه حوزه ای میان رشته ای بخش5/مبانی ترویج و نهادینه سازی اعتما در سازمان و.....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه نوین روان شناسی محمد پارسا انتشارات بعثت

70,000 تومان 63,000 تومان
فصل1/چگونگی پیدایی روان شناسی و زمینه های آن فصل2/سر تاریخی روان شناسی فصل3/بنیادهای عصبی و زیستی رفتار فصل4/رشد ورفتار و...
در حال بارگذاری ...