نمایش 1–12 از 33 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

پژوهشی در جای خالی سلوچ ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنا

13,500 تومان 12,150 تومان
فصل1/کلیات پژوهش فصل2/واکاوی ادبیات پژوهش فصل3/روش پژوهش فصل4/بستر پیدایی رمان فصل5/یافته های پژوهش فصل6/نتایج پژوهش
0 out of 5

درآمدی بر نظریه سازی و نظریه آزماییدر جامعه شناسی اسفندیار غفاری نسب انتشارات بهمن برنا

10,000 تومان
فصل1/مقدمه فصل2/ماهیت تبیین فصل3/پیش فرض ها فصل4/مفاهیم فصل5/طبقه بندی طرح واره ها و...
0 out of 5

جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنا

6,500 تومان
بخش1/ساخت جنعیت و اثرات آن روی آموزش بخش2/دگرگونی جمعیتی و تاثیراتع ان روی برنامه ریزی آموزشی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی مهرداد نوابخش انتشارات بهمن برنا

11,000 تومان 9,900 تومان
فصل1/وجه تمایز خدمات اجتماعی چیست فصل2/تحقیقات عامل در تعامل با افراد سازمان ها و جوامع فصل3/اصوا اخلاقی پژوهش خدمات اجتماعی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی ح.ا.تنهایی انتشارات بهمن برنا

30,000 تومان 27,000 تومان
فصل1/چالش های نظری در رویکرد مارکس فصل2/پدیدار شناسی آمریکایی فصل3/رویکرد طبیعیت گرانه فصل4/جامعه شناسی تاریخی و...
0 out of 5

روش های پژوهش مطالعه موردی جعفر عبدالملکی انتشارات بهمن برنا

6,000 تومان
فصل1/تحقق مطالعه موردی اصول بنیادین فصل2/تحقیق مطالعه موردی بعد کیفی فصل3/اسناد دغدغه اصلی فصل4/اسناد آن چه باید در جست و جوی ان باشید و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شیوه ی پایان نامه نویسی جواد نکهت انتشارات بهمن برنا

12,000 تومان 10,800 تومان
کتاب1/شیوه ی پایان نامه نویس کتاب2/شیوه های سند نویسی
0 out of 5

جامعه شناسی دینی در شرق باستان ح.ا.تنهایی انتشارات بهمن برنا

5,800 تومان
بخش1/جامعه شناسی تاریخی شرق بخش2/جامعه ی درون ساخت نمونه ی جامعه ی چینی بخش3/جامعه ی درون ساخت نمونه جامعه عربی بخش4/جامعه ی برون ساخت نمونه جامعه ی هندی بخش5/جامعه ی برون ساخت نمونه ی جامعه ایرانی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

بنیادهای جامعه شناسی امیر آشفته تهرانی انتشارات بهمن برنا

18,000 تومان 16,200 تومان
فرگرد1/جامعه شناسی عمومی فرگرد2/گروه.لایه و طبقه اجتماعی در جامعه فرگرد3/نهادها و سازمان های اجتماعی فرگرد 4/روش های پژوهش در جامعه شناسی و....
0 out of 5

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنا

9,500 تومان
فصل1/مشاهده فصل2/پرسش فصل3/پرس و جو فصل4/بررسی اسناد فصل5/گروه سنجی فصل6/آزمایش و...
0 out of 5

جامعه شناسی نظری حسین ابوالحسن تنهایی انتشارات بهمن برنا

5,800 تومان
بخش1/شالوده های فرامکتبی علم جامعه شناسی بخش2/شرح و نقد شالوده های فرامکتبی نظریه های جامعه شناسی بخش3/شرح و نقد و تلفیق نظریه ها و پارادایم ها
در حال بارگذاری ...