نمایش همه 8 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کیفرشناسی علی صفاری انتشارات جنگل

80,000 تومان 72,000 تومان
کیفرشناسی علی صفاری انتشارات جنگل
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان نامه نویسی حسین آل کجباف انتشارات جنگل

40,000 تومان 36,000 تومان
فصل1/کلیات و مفاهیم فصل2/انواع تحقیق علمی فصل3/ساختار و فرایند پایان نامه نویسی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روانشناسی صنعتی و سازمانی علی مهداد انتشارات جنگل

80,000 تومان 72,000 تومان
فصل1/اصول مبانی فعالیت های روانشناسی صنعت و سازمان فصل2/روش های پژوهش در روانشناسی صنعتی و سازمان فصل3/رهبری و..
0 out of 5

مدیریت حقوق مالکیت فکری سیمین عباسی انتشارات جنگل

8,500 تومان
بخش1/اصطلاحات بخش2/اهداف اقتصادی حمایت بخش3/فرایند اختراع بخش4/مالکیت و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش تحقیق در علم حقوق حسین آل کجباف انتشارات جنگل

40,000 تومان 36,000 تومان
فصل1/کلیات و مفاهیم فصل2/انواع تحقیق علمی فصل3/ساختار و فرایند پایان نامه نویسی و..
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین عبدالله شفیع آبادی انتشارات جنگل

30,000 تومان 27,000 تومان
فصل1/معلولیت نقص عضو ناتوانی فصل2/تعاریف و هدف ها و اصول توانبخشی شغلی فصل3/ضرورت و تاریخچه توانبخشی شغلی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

موردپژوهی در مشاوره و روان درمانی عبدالله شفیع آبادی انتشارات جنگل

80,000 تومان 72,000 تومان
فصل1/مقدمه و مرور فصل2/موردپژوهی در روان تحلیلی فصل3/مورد پژوهی در روان شناسی فردی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مهارت های ضروری مصاحبه و مشاوره شکوه نوابی نژاد انتشارات جنگل

40,000 تومان 36,000 تومان
بخش1/پی ریزی شالوده بخش2/آغاز به کار-مصاحبه و برقراری رابطه بخش3/برقراری ارتباط و کمک به تغییر بخش4/پایان و مسائل حرفه ای
در حال بارگذاری ...