نمایش همه 4 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه روان شناسی سانتراک جلد دوم مهرداد فیروز بخت انتشارات خدمات فرهنگی رسا

88,000 تومان 79,200 تومان
فصل10/هوش فصل11/انگیزش و هیجان فصل12/شخصیت فصل13/روان شناسی نابهنجاری فصل14/درمان ها فصل15/فشار روانی فصل16/روان شناسی اجتماعی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آسیب شناسی روانی مهرداد فیروز بخت انتشارات خدمات فرهنگی رسا

220,000 تومان 198,000 تومان
1/رفتار نابهنجار در بافت تاریخی 2/رویکرد یکپارچه به آسیب شناشی روانی 3/سنجش بالینی و تشخصی 4/روش های تحقیق و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی تربیتی شاهده سعیدی انتشارات خدمات فرهنگی رسا

120,000 تومان 108,000 تومان
1/روان شناسی تربیتی 2/رشد شناخت و زبان 3/زمینه های اجتماعی و رشد اجتماعی 4/تفاوت های فردی 5/گوناگونی اجتماعی 6/دانش اموزان استثنایی 7/دیدگاه شناختی رفتاری و اجتماعی 8/دیدگاه پردازش اطلاعات
در حال بارگذاری ...