نمایش همه 8 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام محمد زاهدی اصل انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

15,000 تومان 13,500 تومان
فصل1/مفهوم خدمات اجتماعی فصل2/بنیان فلسفی خدمات اجتماعی فصل3/تکافل اجتماعی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی سازمانی برای مدیران انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

24,000 تومان 21,600 تومان
فصل1/گرداب فصل2/روایت داستان فصل3/چرخه حیات یک تیم فصل4/رهبری و...
0 out of 5

مبانی رفاه اجتماعی محمد زاهدی اصل انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

7,000 تومان
بخش1/رفاه اجتماعی چیست بخش2/سیر تاریخی رفاه بخش3/اهداف برنامه های رفاه اجتماعی بخش4/شاخص های عمده رفاه اجتماعی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار ناپارامتریک و روش پژوهش یعقوب حسینی انتشارات دنشگاه علامه طباطبائی

14,000 تومان 12,600 تومان
فصل1/مفاهیم پیش زمینه فصل2/ورورد و ویرایش داده ها در نرم افزار فصل3/توزیع نرمال و تصادفی بودن داده ها و...
0 out of 5

متون و قواعد عربی بیژن کرمی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

5,000 تومان
متون و قواعد عربی بیژن کرمی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آسیب های اجتماعی محمد زاهدی اصل انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

25,000 تومان 22,500 تومان
بخش1/طرح موضوع بخش2/آسیب های اجتماعی بخش3/تبیین وضعیت آسیب های اجتماعی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اختلالات طیف اوتیسم اسماعیل زارعی زوارکی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

100,000 تومان 90,000 تومان
بخش1/دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم بخش2/مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم و آموزش آنها بخش3/فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اخلاق در ورزش سارا کشکر انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

30,000 تومان 27,000 تومان
بخش1/مبانی و مفاهیم اخلاقی بخش2/ارزشهای اخلاقی در ورزش بخش3/اخلاق در سازمان های ورزشی بخش4/اخلاق ورزش و جامعه و...
در حال بارگذاری ...