نمایش همه 7 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی اسماعیل سعدی پور انتشارات دوران

110,000 تومان 99,000 تومان
فصل1/انتخاب طرح تحقیق فصل2/مرور ادبیات تحقیق فصل3/استفاده از نظریه فصل4/راهبردهای نگارش و ملاحظات اخلاقی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فلسفه تعلیم و تربیت داود معنوی پور انتشارات دوران

26,000 تومان 23,400 تومان
فصل1/کلیات فصل2/رویکرد فلسفی به رسالت مدرسه فصل3/رویکرد عرفانی به رسالت مدرسه فصل4/رویکرد جامعه شناختی به رسالت مدرسه فصل5/رویکرد روان شناسی به رسالت مدرسه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی محمدرسول گلشن فومنی انتشارات دوران

13,000 تومان 11,700 تومان
فصل1/جامعه شناسی چیست فصل2/مفاهم مهم در جامعه شناسی سازمان ها فصل3/بنیانگذاران جامعه شناسی و فکر سازمانی فصل4/سیر تحولات اجتماعی و روند شکل گیری سازمان ها و...
0 out of 5

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان چالش پیچیدگی جلد اول حسین رحمان سرشت انتشارات دوران

9,000 تومان
بخش1/نگاه های سیستمس به استراتژی و پویای های سازمانی بخش2/به چالش کشیده شدن تکر غالب توسط تئوری پیچیدگی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اختلالات اتیسم علی صمدی انتشارات دوران

110,000 تومان 99,000 تومان
بخش1/اختلالات طیف اتیسم بخش2/فرایند تشخیص با تاکید بر زبان و ارتباط بخش3/مروری بر استراتژی های مداخله ای در اختلالات طیف اتیسم بخش4/فرد دارای اختلالات طیف اتیسم در جامعه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی اسماعیل سعدی پور جلد دوم انتشارات دوران

19,500 تومان 17,550 تومان
فصل1/تحقیق کیفی فصل2/رویکردها و روش های پژوهش کیفی فصل3/تحلیل محتوا فصل4/روش شناسی کیو فصل5/اقدام پژوهی یا پژوهش عملی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اتیسم به زبان ساده علی صمدی انتشارات دوران

34,000 تومان 30,600 تومان
بخش1/درک اتیسم بخش2/مشخص کردن نیازهای جسمی بخش3/بهبودی یادگیری و مهارت های اجتماعی بخش4/رندگی با اتیسم در بزرگسالی بخش5/بخش ده گانه
در حال بارگذاری ...