نمایش همه 7 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

نظم و زوال سیاسی رحمن قهرمانپور انتشارات روزنه

89,500 تومان 80,550 تومان
بخش1/دولت بخش2/نهادهای بیگانه بخش3/دموکراسی بخش4/زوال سیاسی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی محمدجعفر جوادی ارجمند انتشارات روزنه

32,500 تومان 29,250 تومان
1/مقدمه 2/مقدمه ای معرفت شناختی بر تعدد رویکردها در علوم اجتماعی 3/نظریه هنجاری سیاسی و پژوهش تجربی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

49,500 تومان 44,550 تومان
فصل1/چرا انقلاب اسلامی به وقوع پیوست فصل2/پایان عصر سراب فصل3/بحران چگونه اغاز میشود فصل4/کارتر حقوق بشر و ایران فصل5/فضای باز سیاسی فصل6/تصویری از مخالفین مقارن شروع انقلاب
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سنت و مدرنیته صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

75,000 تومان 67,500 تومان
فصل1/ایران در آستانه قرن نوزدهم فصل2/علل بقای قاجارها فصل3/مذهب و قاجارها و..
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جامعه شناسی به زبان ساده صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

55,000 تومان 49,500 تومان
بخش1/تعریف و کلیات جامعه شناسی بخش2/امیل دورکهایم و جامعه شناسی کارکردگرا بخش3/کارل مارکس و جامعه شناسی مارکسیزم و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل1/ما و غرب فصل2/غرب قبل از رنسانس فصل3/رنسانس فصل4/نهضت اصلاح دینی یا رفرماسیون و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تحولات سیاسی اجتماعی ایران مجتبی مقصوری انتشارات روزنه

69,500 تومان 62,550 تومان
فصل1/اشغال نظامی ایران در شهریور فصل2/ساختار قدرت در عصر بعد از رضا شاه فصل3/بحران آذربایجان و کردستان و...
در حال بارگذاری ...