نمایش 1–12 از 60 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

هندبوک داروهای روان پزشکی مهدی گنجی انتشارات ساوالان

60,000 تومان 54,000 تومان
1/اصول کلی 2/اختلالات حرکتی ناشی از دارو 3/آگونیست های گیرنده 4/آگونیست های گیرنده 5/داروهای آنتی کولینرژینک و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

چکیده معیارهای تشخیصی مهدی گنجی انتشارات ساوالان

60,000 تومان 54,000 تومان
بخش1/مبانیdsm-5 بخش2/معیارها و کدهای تشخیصی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آسیب شناسی روانی بر اساسDSM-5 مهدی گنجی جلد اول انتشارات ساوالان

200,000 تومان 180,000 تومان
فصل1/اختلالات روانی فصل2/سنجش و طبقه بندی اختلالات روانی فصل3/روش های تحقق در روان شناسی بالینی فصل4/نظریه های مشاوره و روان درمانی فصل5/اختلالات اضطرابی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد2 مهدی گنجی انتشارات ساوالان

150,000 تومان 135,000 تومان
فصل10/انگیزش فصل11/هیجان فصل12/هوش فصل13/شخصیت فصل14/استرس و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد1 مهدی گنجی انتشارات ساوالان

220,000 تومان 198,000 تومان
فصل1/روان شناسی چیست فصل2/مبانی فیزیولوژیک روان شناسی فصل3/رشد ذهنی فصل4/احساس فصل5/ادراک و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

نظریه های شخصیت مهدی گنجی انتشارات ساوالان

190,000 تومان 171,000 تومان
بخش1/مقدمه بخش2/نظریه های سایکودینامیک بخش3/نظریه های انسان گرا-وجودگرا بخش4/نظریه های صفات شخصیتی بخش5/نظریه های صفات شخصیتی بخش6/نظریه های یادگیری و اجتماعی -شناختی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای متون روان شناسی مهدی گنجی انتشارات ساوالان

52,000 تومان 46,800 تومان
فصل1/مقدمه فصل2/مبانی فیزیولوژیک رفتار فصل3/احساس فصل4/ادراک و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان سنجی حمزه گنجی انتشارات ساوالان

50,000 تومان 45,000 تومان
فصل1/تاریخچه روان سنجی فصل2/مفاهیم کلی اندازه گیری فصل3/ارزشیابی و هدفهای پرورشی فصل4/تهیه جدول طرح آزمون فصل5/اخذ چند تصمیم اولیه و نوشتن سوالات و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آزمونهای روانی حمزه گنجی انتشارات

120,000 تومان 108,000 تومان
بخش1/کلیات بخش2/انواع آزمونها بخش3/پیوستها
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی مهدی گنجی انتشارات ساوالان

220,000 تومان 198,000 تومان
بخش1/مبانی DSM-5 بخش2/معیارها و کدهای تشخیصی بخش3/ابزارها و مدل های در حال ظهور
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

انگیزش و هیجان مهدی گنجی انتشارات ساوالان

150,000 تومان 135,000 تومان
بخش1/نیازها بخش2/شناخت ها بخش3/هیجان ها بخش4/نظریه ها و کاربردها
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 مهدی گنجی جلد دوم انتشارات ساوالان

200,000 تومان 180,000 تومان
فصل10/اختلالات مصرف مواد و اختلالات اعتیادی فصل11/اختلالات خورد و خوراک فصل12/اختلالات و انحرافات جنسی فصل13/اختلالات ضخصیت و....
در حال بارگذاری ...