نمایش همه 1 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

بازاریابی گردشگری سلیمون هادسن فرزاد مقدم

180,000 تومان 162,000 تومان
1/محیط بازاریابی گردشگری جهانی 2/رفتار مصرف کننده 3/طراحی یک برنامه ی بازاریابی 4/پژوهش بازاریابی 5/محصولات صنعت گردشگری 6/قیمت گذاری 7/توزیع 8/ارتباطات بازاریابی 9/ارتباطات بازاریابی :روابط عمومی 10/بازاریابی اینترنتی 11/فراهم کردن کیفیت خدماتاز طریق بازاریابی داخلی 12/بازاریابی مقصد 13/موضوعات روز در بازاریابی گردشگری و هتل داری
در حال بارگذاری ...