نمایش 1–12 از 26 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1 قسمت اول فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

85,000 تومان 76,500 تومان
فصل1/توابع فصل2/حدود و پیوستگی فصل3/مشتقات فصل4/کاربردهای مشتق فصل5/انتگرال گیری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مکانیک مهندسی استاتیک اردشیر اطیابی انتشارات صفار

60,000 تومان 54,000 تومان
فصل1/مقدمه ای بر استاتیک فصل2/سیستم های نیرو فصل3/تعادل فصل4/سازه ها فصل5/نیروهای گسترده فصل6/اصطکاک فصل7/کار مجازی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول قسمت دوم فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

95,000 تومان 85,500 تومان
فصل6/کاربردهای انتگرال معین فصل7/توابع متعالی فصل8/روش های انتگرال گیری فصل9/معادلات دیفرانسیل مرتبه اول فصل10/دنباله های نامتناهی و سری ها فصل11/معادلات پارامتری ومختصات قطبی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

8,000 تومان 7,200 تومان
فصل12/مشتق گیری جزئی فصل13/کاربردهای مشتقات جزئی فصل14/انتگرال های چنگانه فصل15/میدان های برداری فصل16/حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری فصل17/معادلات دیفرانسیل معمولی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1 قسمت دوم فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل6/توابع معکوس فصل7/روش های انتگرال گیری فصل8/کاربردهای بیشتری از انتگرال گیری فصل9/معادلات دیفرانسیل فصل10/معادلات پارامتری و مختصات قطبی فصل11/دنباله ها و سری های نامتناهی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1 قسمت اول فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل1/توابع و حدود فصل2/مشتقات فصل3/کاربردهای مشتق فصل4/انتگرال فصل5/کاربردهای انتگرال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول قسمت دوم فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

9,000 تومان 8,100 تومان
فصل1/ حدو پیوستگی فصل2/مشتق گیری فصل3/توابع متعالی فصل4/کاربردهای بیشتری از مشتق فصل5/انتگرال گیری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول قسمت دوم فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار

22,000 تومان 19,800 تومان
فصل6/کاربردهای انتگرال های معین فصل7/توابع متعالی فصل8/روش های انتگرال گیری فصل9/کاربردهای بیشتری از انتگرال فصل10/مقاطع مخروطی و مختصات قطبی فصل11/دنباله های نامتناهی و سری ها
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران جلدچهارم رضوان حجازی انتشارات صفار

25,000 تومان 22,500 تومان
گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف فعالیت های کشاورزی طرح های مزایای بازنشستگی فعالیت های عمومی بیمه فعالیت های ساخت املاک سود هر سهم دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده کاهش ارزش دارایی ها مزایای نظری گزارشگری مالی فرهنگ و تعاریف اصطلاحات استانداردهای حسابداری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران جلد سوم رضوان حجازی انتشارات صفار

30,000 تومان 27,000 تومان
آثار تغییر در نرخ ارز داراییهای نامشهود صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ترکیبهای تجاری حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته حسابداری اجاره ها گزارشگری مالی میان دوره ای حسابداری مشارکتهای خاص گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری فرهنگ و تعاریف اصطلاحات استانداردهای حسابداری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران جلد دوم رضوان حجازی انتشارات صفار

25,000 تومان 22,500 تومان
حسابداری پیمان های بلند مدت حسابداری کمک های بلاعوض دارایی های ثابت مشهود افشای اطلاعات اشخاص وابسته حسابداری مخارج تامین مالی نحوه ارائه دارایهای جاری و بدهیهای جاری سرمایه گذاری ها فرهنگ و تعاریف اصطلاحات استانداردهای حسابداری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سنجش میزان آگاهی از استاندارهای حسابداری ایران جلد اول رضوان حجازی انتشارات صفار

25,000 تومان 22,500 تومان
فصل1/نحوه ارائه صورتهای مالی فصل2/صورت جریان وجوه نقد فصل3/درآمد عملیاتی فصل4/ذخایر فصل5/رویدادهای بعد تاریخ ترازنامه فصل6/گزارش عملکرد فصل7/حسابداری موجودی مواد و کالا
در حال بارگذاری ...