نمایش همه 4 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1 محمد مهدی روحانی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

17,000 تومان 15,300 تومان
فصل1/رسم تصاویر از اجسام مختلف فصل2/رسم سه تصویر اجسام با سطوح منحنی فصل3/ارتباط بین تصویر فصل4/تجسم فصل5/آنالیز سطوح فصل6/آنالیز احجام با سطوح منحنی فصل7/تصویر مجسم فصل8/برش
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

نقشه کشی صنعتی 1 محمد مهدی روحانی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

28,000 تومان 25,200 تومان
فصل1/ابزارها و لوازم گرافیک مهندسی فصل2/ترسیمات هندسی فصل3/استاندارهای گرافیک مهندسی فصل4/انواع تصویر فصل5/ارتباط بین تصویر فصل6/تجسم فصل7/تصویر تجسم یا سه بعدی فصل8/برش فصل9/پیچ
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

گرافیک رایانه ای جلد دوم بهروز قلی زاده انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

18,000 تومان 16,200 تومان
7/دید سه بعدی 8/بازنمایی اجسام سه بعدی 9/روشهای اشکارساز رویه های مرئی 10/مدلهای نورپردازی و روشهای رند سازی رویه ها 11/روشهای ورودی برهم کنشی و فاصلهای کابر گرافیکی 12/مدلها و کاربردهای رنگ 13/پویانمایی رایانه ای 14/مدلسازی سلسه مراتبی 15/قالبهای فایلهای گرافیکی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

گرافیک رایانه ای جلد1 بهروز قلی زاده انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

30,000 تومان 27,000 تومان
1/مروری بر گرافیک رایانه ای 2/سخت افزارهای گرافیک رایانه ای 3/نرم افزارهای گرافیک رایانه ای 4/مبناهای خروجی گرافیکی 5/ویژگی های مبناهای گرافیکی 6/پیاده ازی الگوریتمها برای مبناهای گرافیکی و ویژگیها 7/تبدیلات هندسی دو بعدی 8/دید دو بعدی
در حال بارگذاری ...