نمایش همه 5 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال ارشک محمدی قسمت اول جلد1 انتشارات فاطمی

95,000 تومان 85,500 تومان
فصل1/تابعها و مدلها فصل2/حد فصل3/مشتق فصل4/کاربردهای مشتق گیری فصل5/انتگرال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت اول جلد2 ارشک حمیدی انتشارات فاطمی

120,000 تومان 108,000 تومان
فصل6/کاربردهای انتگرال گیری فصل7/تابعهای وارون فصل8/تکنیکهای انتگرال گیری فصل9/کاربردهای دیگری از انتگرال گیری فصل10/معادلات دیفرانسیل فصل11/معادله های پارامتری و مختصات قطبی فصل12/دنباله های نامتناهی و سریها
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت دوم ارشک حمیدی انتشارات فاطمی

158,000 تومان 142,200 تومان
فصل13/بردارها و هندسه فضا فصل14/تابعهای برداری فصل15/مشتق جزئی فصل16/انتگرال چندگانه فصل17/حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری فصل18/معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم سیاوش شهشهانی انتشارات فاطمی

135,000 تومان 121,500 تومان
فصل7/فضا فصل8/هندسه خم های هموار فصل9/توابع چند متغیره فصل10/مشتق توابع چند متغیره و کاربردهای آن فصل11/انتگرال چند متغیره فصل12/آنالیز برداری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال مهدی بهزاد قسمت دوم انتشارات فاطمی

45,000 تومان 40,500 تومان
فصل10/بردار و صحفه.و رویه در فضا فصل11/تابع بردار مقدار فصل12/حساب دیفرانسیل تابعهای با بیش از یک متغیر فصل13/انتگرال گیری چندگانه فصل14/آشنایی با حسابان میدانهای برداری
در حال بارگذاری ...