نمایش همه 8 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات علی میرسعید قاضی انتشارات مبتکران

15,000 تومان 13,500 تومان
فصل1/مقدمه فصل2/فرد در روابط عمومی فصل3/ارتباطات و روابط عمومی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم فرهاد رحمانی نیا انتشارات مبتکران

94,000 تومان 84,600 تومان
بخش4/اثر عوامل محیطی بر عملکرد ورزشی بخش5/عملکرد بهینه در ورزش بخش6/ملاحظات سنی و جنسیتی در ورزش و فعالیت بدنی بخش7/فعالیت جسمانی برای تندرستی و آمادگی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیژیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول فرهاد رحمانی نیا انتشارات مبتکران

98,000 تومان 88,200 تومان
بخش1/اثر ورزش بر عضله بخش2/عملکرد قلبی عروقی و تنفسی بخش3/تمرین ورزشی
پیشنهاد شگفت انگیز
مكان گيرندهمكان گيرنده
0 out of 5

مبانی فیزیک جلد اول محمود بهار انتشارات مبتکران

85,000 تومان 76,500 تومان
فصل1/اندازه یری قصل2/حرکت در طول خط راست فصل3/بردارها فصل4/حرکت های دو بعدی و سه بعدی فصل5/نیرو و حرکت1 فصل6/نیرو و حرکت2 فصل7/انرژی جنبشی و کار فصل8/انرژی پتانسیل انرژی فصل9/مرکز جرم و تکانه ی خطی فصل10/دوران فصل11/غلتش فصل12/تعادل و کشسانی فصل13/گرانش
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حل مسائل مبانی فیزیک جلد اول محمود بهار انتشارات مبتکران

58,000 تومان 52,200 تومان
1/اندازه گیری 2/حرکت در طول خط راست 3/بردارها 4/حرکتهای دو بعدی و سه بعدی 5/نیرو و حرکت1 6/نیرو و حرکت2 7/انرژی جنبشی و کار 8/انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی 9/مرکز جرم و تکانه ی خطی 10/دوران 11/غلتش 12/تعادل و کشسنای 13/گرانش
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حل کامل مسائل مبانی فیزیک جلد سوم محمود بهار انتشارات مبتکران

27,000 تومان 24,300 تومان
21/بار الکتریکی 22/میدان های الکتریکی 23/قانون گاوس 24/پتانسیل الکتریکی 25/ظرفیت الکتریکی 26/جریان و مقاومت و.....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی فیزیک جلد سوم نعمت الله گلستانیان انتشارات مبتکران

42,000 تومان 37,800 تومان
فصل21/قانون کولن فصل22/میدان های الکتریکی فصل23/قانون گاوس فصل/24پتانسیل الکتریکی فصل25/پتانسیل الکتریکی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حل کامل مبانی فیزیک جلد دوم محمود بهار انتشارات مبتکران

17,000 تومان 15,300 تومان
14/شاره ها 15/نوسان ها 16/موج ها 17/موج ها 18/دما.گرما.قانون اول ترمودینامیک 19/نظریه جنبش گازها 20/آنتروپی و قتنون دوم ترمودینامیک
در حال بارگذاری ...