نمایش همه 5 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش ها و راهبردهای تقویت حافظه آزیتا محمودپور انتشارات مدرسه

22,000 تومان 19,800 تومان
حافظه انواع حافظه راهبردهایی جهت تقویت حافظه نمونه تمرینات پیش نهادی برای تقویت حافظه ی دیداری راهبردهای درمانی برای تقویت حافظه شنیداری تمرینات
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

ریاضیات برای معلمان نخسه ی دانشجو معلم انتشارات مدرسه

45,000 تومان 40,500 تومان
1/تفکر ریاضی 2/کودکان چگونه ریاضیات یاد میگیرند 3/ارزیابی و ارزش یابی 4/برنامه درسی ریاضیات 5/اموزش مجموعه ها 6/رشد مفاهیم اولیه اعداد و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جانورشناسی مهره داران کلیولند حسین دانش فر جلد دوم انتشارات مدرسه ا

54,000 تومان 48,600 تومان
بخش سوم/گوناگونی حیات جانوری بخش چهارم/فعالیت های حیات بخش پنجم/محیط های زندگی جانوری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی زمین شناسی ادواردجی رسول اخروی انتشارات مدرسه

70,000 تومان 63,000 تومان
فصل1/ماده و کانیها فصل2/سنگهای آذرین فصل3/فعالیت های آذرین فصل4/هوازدگی و سنگهای رسوبی فصل5/سنگهای دگرگونی فصل6/حرکت ثقلی مواد و عمل ابهای جاری فصل7/ابهای زیرزمینی فصل8/یخزارها و یخبندان فصل9/بیابانها و باد فصل10/خطوط ساحلی فصل11/کف اقیانوس ها فصل12/زمینلرزه ها و درون زمین فصل13/زمینساخت صحفه ای فصل14/تشکیل کوه ها فصل15/زمان زمین شناسی فصل16/تاریخ زمین
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

ریاضیات برای معلمان جی.ال. مارتین شهرناز بخشعلی زاده

28,000 تومان 25,200 تومان
1/تفکر ریاضی حل مسئله و تحقیق 2/کودکان چگونه ریاضی یاد میگیرند 3/ارزیابی و ارزش یابی 4/برنامه ی درسی ریاضیات 5/آموزش مجموعه ها 6/رشد مفاهیم اولیه ی اعداد 7/آموزش ارزش مکانی 8/آموزش کسرها 9/آموزش اعداد اعشاری 10/خواص اعداد و الگوهای عددی 11/نسبت.تناسب.درصد.مقیاس 12/تعمیم خط اعداد 13/رشد و توسعه ی ایده ها درباره فضا 14/زاویه ها و خط ها و..
در حال بارگذاری ...