نمایش همه 9 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

ارزشیابی آموزشی علیرضا کیامنش انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

38,000 تومان 34,200 تومان
فصل1/ارزشیابی آموزشی چیست فصل2/چهارچوبی برای ارزشیابی فصل3/هدفهای آموزشی فصل4/ارتباط شیوه های ارزشیابی با هدفها و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی شیمی تجزیه جلد اول عبدالرضا سلاجقه انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

125,000 تومان 112,500 تومان
فصل1/ماهیت شیمی تجزیه فصل2/مواد شیمیایی فصل3/کاربرد کاربرگها در شیمی تجزیه فصل4/محاسبات به کارگرفته شده در شیمی تجزیه فصل5/خطاهادر تجزیه های شیمیایی فصل6/خطاهای تصادفی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول تجزیه دستگاهی جلد اول عبدالرضا سلاجقه انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

80,000 تومان 72,000 تومان
6/مقدمه ای بر روشهای طیف سنجی 7/اجزای دستگاهای نوری 8/مقدمه ای بر طیف بینی اتمی نوری 9/طیف بینی جذب اتمی و فلوئورسانی اتمی 10/طیف سنجی نشر اتمی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم مهدی بهزاد انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

85,000 تومان 76,500 تومان
فصل13/بردارها فصل14/تابعهای برداری و حرکت فصل15/رویه ها فصل16/تابعهای دو یا چند متغییره و مشتق آنها فصل17/کاربردهای مشتقات جزئی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول مهدی بهزاد انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

65,000 تومان 58,500 تومان
فصل1/آهنگ تغییر تابع فصل2/مشتق فصل3/کاربرد مشتق فصل4/انتگرالگیری فصل5/کاربرد انتگرال معین فصل6/تابعهای نتعالی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شیمی عمومی جلد اول علی پور جوادی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

49,000 تومان 44,100 تومان
فصل1/مقدمه فصل2/درآمدی بر نظریه اتمی فصل3/استوکیومتری فصل4/استوکیومتری معادلات شیمیایی فصل5/گرماشیمی فصل6/ساختار الکترونی اتم و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیزیک جلد دوم جلال الدین پاشایی راد انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

13,000 تومان 11,700 تومان
15/استاتیک شاره ها 16/دینامیک شاره ها 17/نوسانها 18/حرکت موجی 19/امواج صوتی 20/نظریه نسبیت خاص 21/دما 22/ویژگیهای مولکولی ماده 23/قانون اول ترمودینامیک 24/آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

رسم فنی عمومی احمد متقی پور انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

79,000 تومان 71,100 تومان
تصویر تجسم تجزیه و تحلیل سطوح تجزیه و تحلیل اجسام تصویر مجسم دیمتریک برش
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول مهدی بهزاد انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

70,000 تومان 63,000 تومان
فصل1/آهنگ تغییر توابع فصل2/مشتق فصل3/کاربرد مشتق فصل4/انتگرالگیری فصل5/کاربرد انتگرال معین فصل6/تابعهای متعالی و.....
در حال بارگذاری ...