نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مدیریت مالی محسن دستگیر جلد دوم انتشارات نورپردازان

36,000 تومان 32,400 تومان
فصل1/ریسک و بازده ی بازار فصل2/نرخ بازده ی مورد انتظار و هزینه ی سرمایه و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تشریح کامل مسائل استاتیک مریام علیرضا انتظاری انتشارات نورپردازان

70,000 تومان 63,000 تومان
فصل1/مبانی استاتیک فصل2/نیروها فصل3/تعادل فصل4/سازه ها فصل5/نیروهای گسترده فصل6/اصطکاک فصل7/کار مجازی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی فیزیک دکتر ابوکاظمی انتشارات نورپردازن

120,000 تومان 108,000 تومان
فصل1/اندازه گیری فصل2/حرکت در راستای خط فصل3/بردارها فصل4/حرکت در فضای دو بعدی و سه بعدی فصل5/نیرو و حرکت و.....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

استاتیک علیرضا انتظاری انتشارات نورپردازان

40,000 تومان 36,000 تومان
1/مبانی استاتیک 2/استاتیک ذرات 3/اجسام صلب 4/تعادل اجسام صلب 5/نیروهای گسترده 6/تحلیل سازه ها 7/تیرها و کابلها 8/اصطکاک 9/نیروهای گسترده 10/کار مجازی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شیمی آلی جلد سوم عیسی یاوری انتشارات نورپردازان

60,000 تومان 54,000 تومان
ما هدف یکسانی داریم.هدف شما یادگرفتن شیمی آلی. هدف من انجام تمام کارهایی است که شمارا در یادگیری شیمی الی کمک میکند.
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیزیک دو درسنامه الکتریسیته و مغناطیس فیروز آرش انتشارات نورپردازان

70,000 تومان 63,000 تومان
فصل1/میدان ها و نمایش انها فصل2/الکتروستاتیک فصل3/انرژی آرایه ی بار فصل4/قانون گاوس فصل5/پتانسیل فصل6/میدان های الکتریکی در رساناها و پیامون انها فصل7/میدان های الکتروستاتیک در ماده فصل8/جریان و مقاومت فصل9/میدان های مغناطیسی فصل10/چشمه ی میدان مغناطیسی فصل11/قانون آمپر فصل12/الکترودینامیک فصل13/القاوری و انرژی مغناطیسی فصل14/مدارهای جریان متناوب فصل15/معادله های مکسول و امواج الکترومغناطیسی فصل16/مواد مغناطیسی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیزیک یک درسنامه مکانیک فیروز آرش انتشارات نورپردازان

60,000 تومان 54,000 تومان
فصل1/فرض های بنیادی فیزیک کلاسیک فصل2/بردارها و پیش نیازهای ریاضی فصل3/قانون های نیوتن فصل4/حرکت در یک و در دو بعد فصل5/پایستگی انرژی فصل6/حرکت نوسانی فصل7/گرانش فصل8/سامانه دو جسمی فصل9/ایستایی شناسی جسم سخت فصل10/حرکت جسم سخت فصل11/دینامیک چرخش فصل12/چارچوب های شتاب دار و حرکت های مفید
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد 1 مجید میرمحمد صادقی انتشارات نورپردازان

50,000 تومان 45,500 تومان
چکیده مطالب-تمرین ها و مسایل تشریح کامل تمرین ها و مسایل
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شیمی آلی جلد دوم عیسی یاوری انتشارات نورپردازان

120,000 تومان 108,000 تومان
ما هدف های یکسانی داریم هدف شما یادگرفتن شیمی آلی هدف من انجام تمام کارهایی است که شما را در یادگیری شیمی آلی کمک میکند
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد دوم عیسی یاوری انتشارات نورپردازان

85,000 تومان 76,500 تومان
فصل12/تعیین ساختار مولکولی:طیف سنجی جرمی و طیف بینی زیر قرمز فصل13/تعیین ساختار مولکولی:طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته فصل14/دی ان های مزدوج فصل15/بنزن فصل16/شیمی بنزن فصل17/الکل ها فنون ها فصل18/اترها و اپوکسیدها فصل19/آلدهیدها و کتون ها فصل20/کربوکسیلیک اسید فصل21/مشتق های کربوکسیلیک اسید
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد سوم عیسی یاوری انتشارات نورپردازان

75,000 تومان 67,500 تومان
فصل22/واکنش جانشینی فصل23/واکنش های تراکمی کربونیل فصل24/آمین ها و هتروسیکل ها فصل25/مولکول های زیستی:کربوهیدرات ها فصل26/مولکول های زیستی:آمینو اسید ها فصل27/مولکول های زیستی:لیپیدها فصل28/مولکول های زیستی:نوکلیک اسیدها فصل29/شیمی آلی مسیرهای متابولیکی فصل30/اوربیتال ها فصل31/پلیمرهای سنتزی
در حال بارگذاری ...