نمایش همه 6 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

چکیده مبانی راهنمایی و مشاوره ملکه مشهدی فراهانی انتشارات وانیا

65,000 تومان 58,500 تومان
فصل1/کلیات راهنمایی و مشاوره فصل2/رابطه مشاوره ای فصل3/مهارت های مشاوره ای فصل4/مشاوره فردی و گروهی فصل5/راهنمایی و شماوره تحصیلی فصل6/راهنمایی و مشاوره شغلی و..
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی صنعتی و سازمانی اکبر محمدی انتشارات وانیا

45,000 تومان 40,500 تومان
فصل1/روان شناسی صنعتی سازمانی چیست فصل2/روش های تحقیق در روان شناسی صنعتی و سازمانی فصل3/گزینش انتخاب برای استخدام فصل4/کار فصل5/بهداشت و کار فصل6/شغل و رضایت شغلی فصل7/ایمنی و سلامتی کارکنان فصل8/گروه ها و تصمیم گیری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی اجتماعی ملکه مشهدی فراهانی انتشارات وانیا

65,000 تومان 58,500 تومان
فصل1/روانشناسی اجتماعی چیست فصل2/ادراک افراد فصل3/ادراک گروه ها فصل4/هویت اجتماعی فصل5/گروه ها هنجارها و همرنگی فصل6/هنجارها و رفتارها فصل7/دوشت داشتن و عشق ورزیدن فصل8/تعامل در گروه ها فصل9/پرخاشگری و تعارض فصل10/کمک رسانی و هماری فصل11/نگرش و رفتار
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زمینه روان شناسی جلد اول علی ایمانی انتشارات وانیا

100,000 تومان 90,000 تومان
فصل1/روان شاسی چیست فصل2/روش های علمی در روان شناسی فصل3/یادگیری فصل4/حافظه فصل5/رفتارهای انگیزشی فصل6/هیجان ها فشار روانی و سلامتی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده مجید یوفس لویه انتشارات وانیا

95,000 تومان 85,500 تومان
فصل1/یکپارچگی فصل2/درمان آزمایشی فصل3/رویارویی با دفاع ها فصل4/بازسازی دفاع های واپس گرا فصل5/درمان سوگ و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

خلاصه زمینه ی روانشناسی هیلگارد غلامعلی افروز انتشارت وانیا

130,000 تومان 117,000 تومان
فصل1/روانشناسی چیست فصل2/مبانی عصبی فصل3/رشد روانی فصل4/فرآیند حسی فصل5/ادراک .... فصل18/نفوذ اجتماعی
در حال بارگذاری ...