نمایش همه 2 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار توصیفی در علوم رفتاری حیدرعلی هومن انتشارات پیک فرهنگ

58,000 تومان 52,200 تومان
فصل1/مفاهیم مقدماتی آماری فصل2/توزیع فراوانی و نمودارهای آن فصل3/مقادیر متوسط یا اندازه های گرایش به مرکز و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اندازه گیریهای روانی و تربیتی حیدرعلی هومن انتشارات پیک فرهنگ

95,000 تومان 85,500 تومان
فصل1/اندازه گیری و مراحل اساسی آن فصل2/طرح امتحان فصل3/امتحان و روشهای مختلف آن فصل4/تهیه انواع مختلف سوالهای امتحانی فصل5/تجزیه و تحلیل سوالهای ست و....
در حال بارگذاری ...