فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

الکترونیک ۱ بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی

شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۴۱۰-۲۷۶-۹
۸۵,۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: 
۴۶۴
قطع کتاب: 
وزیری

فیزیک نیمه رسانا
پیوند pn و دیود نیمه رسانا
کاربردهای دیود نیمه رسانا
ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی و دیگر فصل ها