فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

تحلیل فضاهای شهری

شابک:
۹۶۴-۰۳-۹۸۹۳-۷
۱۲۰,۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: 
۲۵۶
قطع کتاب: 
وزیری

, "فصل نخست كتاب به بررسی ارتباط ساختارهای محیط جغرافیایی با بهسازی و نوسازی شهری اختصاص دارد. فصل دوم مربوط به تعاریف و مفاهیم بهسازی و نوسازی شهری است. در فصل سوم مسائل و نارسایی‌های بافت‌های قدیم شهری و علل آن تجزیه و تحلیل می‌شود. در فصل چهارم مكتب‌های بهسازی و نوسازی شهری و دیدگاه‌های آن معرفی شده‌اند. در فصل پنجم اندیشه‌ها و نظریه‌های بهسازی و نوسازی شهری با نكات مثبت و منفی ارزیابی شده است. در فصل ششم به پیشینه‌ی بهسازی و نوسازی شهری و تجارب حاصل در جهان اشاره شده و در فصل هفتم بهسازی و نوسازی شهری در ایران بررسی و تحلیل گردیده است."