فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹9

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی

شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۳۱۷-۷۶۹-۰
۳۰,۰۰۰ ریال
ناشر: 
نویسنده: 
تعداد صفحات: 
۲۲۸8
قطع کتاب: 
رقعی

زندگی و حرفه­ی من بازاریابی است و این کتاب تنها بخشی از زندگی و حرفه­ی مرا ترسیم می کند که محور اصلی آن نیز مدیریت و بازاریابی است.
بازاریابی یک شغل نیست ، یک حرفه نیست ، برای آنکه بازاریاب خوبی شوید ، ضروری است با آن زندگی کنید ، راه بروید ، قدم بزنید ، بخوابید ، بخورید ، تفریح کنید ، کار کنید ، همواره به فکر بازاریابی باشید در سفر و حضر .
من ( پرویز درگی ) این راه را نخست بی آنکه بدانم ، پیمودم ، بعدها کوشیدم با مطالعه­ی کتاب و حضور بیشتر در بازار ، با هوشمندی بیشتر این راه را طی کنم .
خشنودم از آنکه جسارت آن را داشتم تا باری دیگر بدون پیرایه ، زندگی و تجربیان شخصی ام را تقدیم خوانندگان کنم . همچنین علاقه مندان را در دانسته هایم سهیم و شریک سازم.