فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

بهمن برنا

Show on publishers slider: 
Yes

جامعه‌شناسی رمان: پژوهشی در «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت‌آبادی

خلاصه: هدف از مجموعه حاضر نزدیک‌کردن دو حوزۀ علمی و ادبی به یکدیگر است. ادبیات مقوله‌ای است که به شدت اجتماعی است. نمی‌توان آن را بدون توجه به روابط انسان‌ها خواند یا تحلیل کرد یا ارزشیابی نمود رمان روی روابط کاملاً کنترل شده و هدفمند شخصیت‌ها بر مبنای برنامه‌ریزی دقیق نویسنده آفریده می‌شود.

۱۳۵,۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان: "جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی نزد متفکرین مسلمان"

"این كتاب جلد دهم از مجموعه "تخیل جامعه شناختی" است كه به شرح جامعه شناسی تاریخی جنبش‌ها، جماعات و چشم‌اندازهای مختلف متفكران مسلمان اختصاص دارد. ساختار این جلد در یك مقدمه و پنج بخش تدوین گردیده است. "درمقدمه به مفاهیم جامعه شناختی جنبش‌های اجتماعی پرداخته شده است. بخش یك در شش فصل به شرح مقدماتی تفكیك یافتگی جنبش‌های اجتماعی دینی آغازین و چگونگی تكوین نظریات می‌پردازد. بخش دوم در چهار فصل تنظیم شده است و به بررسی آن دسته از متفكرین نخستین پرداخته است كه به تخیل انسان شناختی نزدیك بوده‌اند. بخش سوم، حاوی سه فصل به تخیل جامعه شناختی و روش شناختی موجود درنظریه‌های متفكرین متقدم پرداخته است.

۷۸,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها