فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹9

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات

Show on publishers slider: 
Yes

اقتصاد کلان پیشرفته جلد اول

"این كتاب جلد اول از مجموعه سه جلدی ((اقتصاد كلان)) است كه برای درس اقتصاد كلان (۱) رشته اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط نگاشته شده است .در كتاب این مباحث به چشم می‌خورد : ((شیوه اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی))، ((روش‌های محاسبه تولید ملی)) و ((چگونگی تبدیل حساب‌های ملی از قیمت جاری به قیمت ثابت))، (با نحوه تعیین درآمد ملی تعاولی با استفاده از ((الگوی درآمد ـ مخارج)) و ((الگوی .(((IS-LMدر صفحات پایانی با مرور سیاست‌های پولی و مالی، ابزارها و آثار این سیاست‌ها بر مخارج كل و تولید ملی بررسی شده است ."

۲۸۰,۰۰۰ ریال

حسابداري مديريت راهبردي (مبتني بر مديريت هزينه ارزش‌آفرين)

قلمرو و حسابداری مدیریت
مفاهیم هزینه اصطلاحات و طبقه بندی آنها
تعیین الگوهای رفتار هزینه
بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای .....

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازاریابی صنعتی

فهرست: ۱.ماهیت بازاریابی صنعتی

۲.محیط و شناسایی بازارهای صنعتی

۳.ماهیت خرید صنعتی و رفتار خرید

۴.روابط خریدار- فروشنده

۵.اطلاعات بازاریابی صنعتی و تحقیقات بازاریابی

۶.تقسیم بندی بازار، هدف گیری و جایگاه یابی صنعتی

۷.استراتژی محصول و ارائه محصول جدید

۸.کانالهای توزیع صنعتی و تدارکات بازاریابی

۹.مدیریت فروش تخصصی

۱۰.ارتباطات بازاریابی

۱۱.استراتژِی ها و سیاستهای قیمت گذاری صنعتی

۱۲.برنامه ریزی استراتژِیک، اجرا و کنترل در بازاریابی صنعتی

۱۳.بازاریابی صنعتی از طریق تجارت الکترونیک

۲۰۰,۰۰۰ ریال