فروشگاه آنلاین کتاب
۰۲۱ ۶۶۴۹۰۲۰۹9

سبد شما خالی است

مجموع: ۰ ریال

رسا

Show on publishers slider: 
Yes

آمار در اقتصاد و بازرگاني ۲2

كتابي كه در دست داريد، با تاكيد بر هدفها و ويژگيها، و با توجه به جوانب خاص يك كتاب درسي، زير عنوان«آمار در اقتصاد و بازرگاني» تهيه و منتشر شده است.

كتاب از فصل هفتم با بحثي در زمينه روشهاي نمونه گيري و توزيع هاي نمونه گيري آغاز مي شود.

به دنبال آن در فصول هشتم، نهم و دهم برآوردهاي آماري، آزمون فرضيه و آناليز واريانس مورد بحث قرار مي گيرد.

۱۱۰,۰۰۰ ریال

نظام‌های اطلاعات مدیریت (ن. ا. م) سازمان و فن‌آوری

"در این كتاب، مولف ذیل پنج بخش و بیست فصل اطلاعاتی درباره ((نظام‌های اطلاعاتی مدیریت)) به دست می‌دهد .عناوین بخش‌های كتاب بدین قرار است : ((بنیان‌های سازمانی نظام‌های اطلاعات))، ((بنیان‌های فنی نظام‌های اطلاعات))، ((برپا نمودن نظام اطلاعات ـ رهیافت امروزین))، ((نظام‌های پشتیبانی مدیریت و سازمان)) و ((مدیریت نظام‌های اطلاعات امروزین)) .هر فصل با الگوی درسی همراه است .افزون بر آن ;مولف در هر فصل نیازها و چالش‌های مدیران آینده را شرح می‌دهد ;همچنین پرسش‌هایی فراگیر برای بازآموزی و آزمایش، بحث گروهی و برنامه‌های كار گروهی مطرح می‌كند."

۱۹۰,۰۰۰ ریال

پویایی گروه

"بحث آغازین كتاب درباره ماهیت گروه و خصوصیات آن است كه در پی آن ابزارها و روش‌های علمی ارزیابی و اندازه‌گیری پویایی گروه معرفی می‌شوند ;سپس تاثیرات گروه بر افراد، عوامل شكل‌گیری و انحلال گروه‌ها و ساختار گروه‌ها تشریح می‌گردد . "عملكرد گروه"، "رهبری گروه"، "روابط میان گروهی"، "محیط گروه "و "گروه‌ها و تغییر "نیز مباحث پایانی كتاب به شمار می‌روند ."

۱۴۸,۰۰۰ ریال

دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی

زندگی و حرفه­ی من بازاریابی است و این کتاب تنها بخشی از زندگی و حرفه­ی مرا ترسیم می کند که محور اصلی آن نیز مدیریت و بازاریابی است.
بازاریابی یک شغل نیست ، یک حرفه نیست ، برای آنکه بازاریاب خوبی شوید ، ضروری است با آن زندگی کنید ، راه بروید ، قدم بزنید ، بخوابید ، بخورید ، تفریح کنید ، کار کنید ، همواره به فکر بازاریابی باشید در سفر و حضر .
من ( پرویز درگی ) این راه را نخست بی آنکه بدانم ، پیمودم ، بعدها کوشیدم با مطالعه­ی کتاب و حضور بیشتر در بازار ، با هوشمندی بیشتر این راه را طی کنم .

۳۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها