0 out of 5

طراحی ارزش پیشنهادی

82,000 تومان
این کتاب در انتشارات فوژان عرضه شده است.
0 out of 5

اوج یادگیری

34,000 تومان
این کتاب در انتشارات فوژان عرضه شده است.
0 out of 5

خلق مدل کسب و کار

88,000 تومان
این کتاب در انتشارات فوژان عرضه شده است.
0 out of 5

استراتژی خوب استراتژی بد

36,000 تومان
این کتاب در انتشارات فوژان عرضه شده است.
در حال بارگذاری ...