0 out of 5

مفاهیم کلیدی در بازاریابی

25,000 تومان
استراتژی رقابتی پورتر استراتژی رقابتی پورترموقعیت های کلی استراتژیک که یک شرکت برای ایجاد مزیت رقابتی بکار میگیرد را توصیف می کند. صفحه 62 کتاب
در حال بارگذاری ...