0 out of 5

رفتارمصرف کننده واستراتژی بازاریابی

85,000 تومان
رفتار مصرف کننده چیست ؟ انجمن بازاریابی آمریکا رفتار مصرف کننده را به شرح زیر تعریف می‌کند: تعمل پویایی از عاطفه، شناخت، رفتار و محیط به طریقی که انسان هابیشتر بخوانید
0 out of 5

برند سازی در بخش‌عمومی

16,000 تومان
نقش تحقیقات بازار برند در چیست ؟ گاهی ایجاد یا تنظیم یک استراتژی برند در اساس شهود یا اجماع درونی در میان تعداد کمی از افراد رده بالای مدیریتی وسوسهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...