0 out of 5

فساد اداری و مالی درسازمان‌های امروزی

22,000 تومان
مفاهیم، پیامدها،مکانیزم های داخلی و بین المللی ،برای مبارزه با فساد و روش های سنجش آن
0 out of 5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

20,000 تومان
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته با رویکرد کاربردی
در حال بارگذاری ...