0 out of 5

کلاس درسی با پیتر دراکر

40,000 تومان
آموزه های بزرگترین اندیشمند مدیریت معاصر برای دانشجویان مدیریت، مدیران اجرایی،MBA
در حال بارگذاری ...