0 out of 5

رهبر استراتژیک شوید

12,500 تومان
رهبر استراتژیک شوید نقش شما در موفقیت بلند مدت سازمان از سری کتاب های منتشر شده مرکز رهبری خلاق امریکا
در حال بارگذاری ...