0 out of 5

الگوی فرهنگ سازمانی

21,000 تومان
دوازده ستون فرهنگ برای سازمان های آموزشی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش(EOCQ)
در حال بارگذاری ...