استارتاپ چیست؟

استارتاپ و کار افرینی چیست؟

امروزه استارت آپ ها راهی را در جهت توسعه و رشد  طراحی های صنعتی  طراحی کرده اند و پنجره ای از فرصت را برای کسب و کار های مجازی (استارتاپ) غیر تخصصی باز کرده اند. در این اکوسیستم طراحی کسب و کار های مجازی (استارتاپ) به سرعت در حال رشد و تکامل  در راستای توسعه و نوآوری  محصولات وفرایند خدماتشان هستند. به طور کلی استارتاپ ها شرکت های مجازی (استارتاپ)ای هستند که برای سرپا ایستادن خود تلاش می کنند ، این شرکت ها معمولا بر اساس یک ایده خاص و درخشان به وجود می آیند که می خواهند در مسیر موفقیت رشد کنند . به بیان دیگر استارت آپ ‌ها یک سازمان موقتی هستند که در جستوجو‌ی یک مدل تجاری  قابل تکرار و مقیاس پذیر برای کسب و کار استارتاپی خود هستند تا محصول یا خدمت خود را که در شرایط عدم اطمینان شدید قرار دارد را عرضه کنند.  با توجه به شرایط عدم اطمینان در اکوسیستم کارآفرینی ، درجه ی عدم موفقیت استارت آپ ها پیش از 90% می باشد و بسیاری از استارتاپ ها بعد از شکست دیگر مورد حمایت و توجه قرار نمی گیرند این پدیده نشان دهنده‌ی  افزایش هزینه های شکست برای کار آفرینان در این اکوسیستم می شود.شکست استارت‌آپ‌ها درس ها و‌راهنمایی‌های بزرگی را به کارآفرینان ‌بالقوه می‌دهند ،که این راهنمایی‌ها قابل قیاس با دلایل موفقیت نیستند.

کار افرینی با دیدگاه خلاقانه!

کارآفرینان با دیدگاهی خلآقانه به آینده و تبدیل آن‌ها به فرصت های کسب و کار شروع به راه اندازی کسب و کار می کنند.کارآفرینان استارتاپی با ایجاد مشغال جدید وفراهم کردن و بکارگیری راه هایی برای خلق (نوآوری فناوری :TECHNOVATE) با استفاده از تکنولوژی و نوآوری در جهت ایجاد شرکت هایی که تبدیل شوند به اولین محرک برای رشد اقتصادی کشور ها.

اقتصاد برای رشد بیشتر، نیازمند شرکت های استارتاپی است .در حالی که بیشترشرکت های کارآفرینی به شکست می پیوندند،اما رشد کارآفرینی، اشتغال و اقتصاد  همچنان ادامه دارد وکارآفرینی موجب میشود تا مسیر استارتاپ ها به چالش‌های متعدد تبدیل گردد و فقط تعداد اندکی از آن‌ها بتوانند از مسیر پر چالش عبور کنند. به طور کلی، نرخ موفق شدن استارتاپ ها توسط کارآفرینان کم است ، که این امر  بسیاری از تازه کارها را در معرض خطر قرار داده است.

شکست استارتاپ ها بر روی روندهای کاری آن‌ها تاثیر بسزائی خواهد گذارد. شکست استارتاپ نه  تنها بر روی تجارت بلکه فراتر ازآن و بر روی اقتصاد  نیز اثر می گذارد.

شکست های متعدد کارآفرینان و درس های حاصل از آن باعث تجربه و ارتقاء مهارت های آن ها در مسیر موفقیت     می شود که می توان از آن در این اکوسیستم استفاده کرد.این اکوسیستم باید اطمینان حاصل کند که هزینه خرابی کوچک است و بنیانگذاران باید مجاز به نوآوری باشد استارتاپ های موفق با توجه به درامد های رضایت بخشی که دارند می توانند هزینه ناشی از شکست های جزیی را پوشش دهند. اما در استارتاپ های شکست خورده هزینه ناشی از شکست های جزیی را پوشش نمی دهند .

یادگیری کار آفرینی یک ضرورت اساسی برای موفقیت یک استارتاپ برای کار آفرینی می باشد .که این یادگیری بسیارمهم و به نفع اکوسیستم می باشد

نویسنده: بهاره چهراقی

در حال بارگذاری ...