نمایش همه 3 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار کاربردی به زبان ساده حمزه گنجی انتشارات ساوالان

70,000 تومان 63,000 تومان
بخش 1/آمار توصیفی بخش2/الگوهای احتمالات بخش3/استنباط آماری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار توصیفی مهرداد ثابت انتشارات علم

58,500 تومان 52,650 تومان
فصل1/ مقدمه ای بر امار در روان شناسی فصل2/نمودار کیفی و کمی داده ها فصل3/گرایش مرکزی فصل4/تغییر پذیری فصل5/نمره های استاندارد فصل6/مقدمه ای بر احتمالات و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای حل مسائل آمار جلد اول محمد نوفرستی انتشارات خدمات فرهنگی رسا

6,500 تومان 5,850 تومان
1/مقدمه 2/خلاصه کردن داده های آماری 3/خلاصه کردن داده های آماری شاخص های توصیفی 4/شاخص های قیمت و مقدار 5/مبانی احتمال 6/متغیر تصادفی و توزیع های احتمال 7/توزیع احتمال چند متغیر تصادفی گسسته 8/توزیع احتمال چند متغیر تصادفی پیوسته
در حال بارگذاری ...