نمایش همه 6 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول حسابداری1 حسن فرج زاده دهکردی انتشارات آییژ

35,000 تومان 31,500 تومان
1/حسابداری در عمل 2/فرآیند ثبت 3/تعدیل حساب ها 4/تکمیل چزخه حسابداری 5/حسابداری عملیات بازرگانی 6/موجودی ها 7/حسابداری مطالبات 8/دارایی های ثابت مشهود
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول حسابداری و هزینه یابی (برای مهندین صنایع)جمشید اسکندری

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل1/کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری فصل2/بسط معادله حسابداری و تهیه صورت سود وزیان فصل3/عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی فصل4/حسابداری دارایی های ثابت مشهود و استهلاک فصل5/تجزیه و تحلیل صورت های مالی فصل6/حسابداری صنعتی و سیستم های هزینه یابی فصل7/هزینه یابی استاندارد فصل8/تجزیه و تحلیل بهای تمام شده حجم فعالیت و سود
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری

50,000 تومان 45,500 تومان
فصل1/سیستم ای حسابداری و کنترل داخلی فصل2/وجوه نقد فصل3/سیستم حقوق دستمزد فصل4/اصول و مفاهیم حسابداری فصل5/شرکت های تضامنی فصل6/شرکت های سهامی-تشکیل فصل7/شرکت های سهامی- صورت های مالی فصل8/بدهی های بلند مدت فصل9/سرمایه گذاری های کوتاه مدت
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حل تشریحی مسائل اصول حسابداری3 فرشید اسکندری

15,000 تومان 13,500 تومان
1/سرمایه گذاری های بلند مدت و صورت های مالی تلفیقی 2/حسابداری شعب 3/صورت جریان وجوه نقد 4/تجزیه و تحلیل صورت های مالی 5/مقدمه ای بر حسابداری صنعتی 6/سیستم های هزینه یابی 7/تجزیه و تحلیل بهای تمام شده حجم فعالیت سود 8/بودجه بندی و هزینه یابی استاندارد 9/اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیری های خاص مدیریت
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول حسابداری 3 جمشید اسکندری

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل1/سرمایه گذاری های بلند مدت و صورت های مالی تلفیقی فصل2/حسابداری شعب فصل3/صورت جریان وجوه نقد فصل4/تجزیه و تحلیل صورت های مالی فصل5/مقدمه ای بر حسابداری صنعتی فصل6/سیستم های هزینه یابی فصل7/تجزیه و تحلیل بهای تمام شده,حجم فعالیت و سود فصل8/بودجه بندی و هزینه یابی استاندارد فصل9/اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیری های خاص مدیریت
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سیستم های اطلاعاتی حسابداری مهدی مرادی

125,000 تومان 112,500 تومان
بخش1/مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش2/کنترل و حسابرسی سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش3/کاربردهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش4/طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
در حال بارگذاری ...