نمایش همه 1 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش تحقیق در مدیریت استراتژیک جیوانی باتیستا دانینو انتشارات فوژان

95,000 تومان 85,500 تومان
فصل اول/جبهه های جدید در روش تحقیق برای مدیریت استراتژیک فصل دوم/پارادایمهای غالب در پژوهشهای مدیریت استرانژیک فصل سوم/مدلهای چندسطحیدر پژوهش های استراتژی فصل چهارم/تبیینهای بافتاری در پژوهش های استراتژی فصل پنجم/ مدلسازی معاملات ساختاری در مدیریت استراتژیک فصل ششم/مطالعات کیفی در مدیریت استراتژیک فصل هفتم/نشانه شناسی و معنا در مدیریت استراتژیک فصل هشتم/برساخت گرایی در مدیریت استراتژیک فصل نهم/منطق...
در حال بارگذاری ...